• 0

23 Ocak 2019, 01:32 - Anasayfa // GÜNDEM Haberi yazdır

Tokat'tan 12 proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı

Tokat'tan 12 proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı

Vali Dr. Ozan Balcı, Çorum'da yapılan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) ocak ayı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

  • Facebook Paylaş
  • Twitter Paylaş

Çorum'da Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ev sahipliğinde Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Samsun Valisi Osman Kaymak, Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Amasya İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıttir, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, Tokat İl Genel Meclisi Başkanı Salih Yıldırım, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve Kalkınma Kurulunda görev yapan kurum ve kuruluş temsilcileri ile katıldılar.
 
Toplantının açılışında konuşmasını yapan ve dönem başkanlığını Amasya Valisi Dr. Osman Varol’a devreden OKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı şunları ifade etti;
 
Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan bölgemizde başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer ilgili aktörlerin birbirleriyle işbirliğini geliştirerek bölgemizin gelişmesini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) 2019 yılı ilk Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmek ve Kurumumuzun gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz.
 

 
Son birkaç ayı şahsımın başkanlığında da ve önceki aylarla beraber Tokat Valiliğimiz dönem başkanlığında geçen 2018 yılını değerlendirecek olursak; Ajansımızın araştırma, raporlama, bölge tanıtımı, iş birliği olanaklarının geliştirilmesi ile bölge kaynaklarını harekete geçirecek mali destek programları kapsamında proje teklif çağrısı, teknik destek ve güdümlü proje desteği mekanizmaları ile Bölge Kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğunu söyleyebiliriz.
 
2017 yılı son haftasında hazırlık çalışmaları tamamlanarak 2018 yılı bütçesinden toplam 28 Milyon TL tutarında hibe kaynak ayrılmış kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” ve “Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı” ilan edilmiştir. 18 Milyon TL’lik bütçeli Turizme Yönelik Mali Destek Programı ile, TR83 Bölgesinde turizme yönelik fiziksel altyapının iyileştirilmesi, doğal, kültürel ve tarihi değerlerin erişilebilirliğinin, bilinirliğinin artırılması ve turizm alanlarında sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanmıştır. Toplam 10 Milyon TL hibe desteğinin ayrıldığı Organize Sanayi Bölgelerine Yönelik Mali Destek Programının amacı ise, OSB’lerde Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi yoluyla Bölgenin rekabet ve yatırım gücünün artırılması; bölgede üretim ve ticaret alanlarında sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, verimliliğin, erişilebilirliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile üretim ve ticaret kapasitesinin artırılması olarak belirlenmiştir.
 
Program kapsamında Bölgemizden bu programlara toplam 80 proje başvurusu yapılırken; bu projelerden Amasya’dan 10, Çorum’dan 8, Samsun’dan 14, Tokat’tan 12 proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazanmıştır. Bu çerçevede projelerin tamamlanmasıyla Bölgemize 28 Milyon TL’lik Ajans desteğiyle, kurumlarımızın öz kaynakları dâhil toplam 64 Milyon TL’lik yatırım başlatılmıştır. Ayrıca, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile işbirliği içerisinde yürütmekte olduğu Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında 27.12.2017 tarihi itibari ile Samsun ilinden uygun proje başvurularını kabul etmiş ve program kapsamında 862.500 TL kaynak ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın Ladik Ambarköy Çevre Düzenlenmesi Projesi ile Vezirköprü Kaymakamlığı’nın Osmanlı'dan Armağan; Suyu Yıkayan Kıymet; Adatepe Çamaşırlığı Projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.
 
2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında 17 adet proje ile sözleşme imzalanmıştır. Eğitimlerin bir kısmı tamamlanmış olup, bir kısmı ise takvim süresince gerçekleştirilmektedir. 2018 Yılı Kasım/Aralık ayı başvurularının sonuçları 2019 Yılı Ocak ayında açıklanacağı için desteklenen proje sayısı daha da artacaktır.
 
Ajansımızın 2018 yılında Güdümlü Proje Destekleri de devam etmiştir. Yıl içerisinde Amasya Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyonel Alanların Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesi tamamlanmıştır. Bu projenin hibe miktarı 7 milyon TL olup proje toplam tutarı 16,1 milyon TL’dir.
 
2017 yılında başlayan, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam Eksenli Kalkınma Projesi, 2018 yılında da uygulanmaya devam etmiştir. Kızılırmak Deltası’nın koruma ve kullanma dengesi dikkate alınarak; doğal yapısının, ekolojik özelliklerinin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, geliştirilmesine katkı sağlayacak faaliyetlerin yapılması ve desteklenmesi, su kuşları ile alandaki diğer canlıların ve doğal yaşam unsurlarının korunmasına ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik altyapı ve üstyapı çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca, Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cennetinin UNESCO Dünya Miras Listesine girmesi için gerekli hazırlık faaliyetlerinin  gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Ajans katkısı 4.946.464,29 TL olan projenin toplam bütçesi 6.995.000 TL’dir. Projenin 2019 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
 
2018 yılından itibaren uygulanan bir diğer güdümlü proje ise “Buzağı Can Sütü Projesi”dir. 24 ay sürmesi planlanan Buzağı Can Sütü Projesi ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) TR83 Bölgesi İlleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası, TR83 Bölgesi İlleri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri, Atakum, İlkadım, Canik  ve Bafra İlçeleri Süt Üreticileri Birlikleri bir araya gelerek ülkemizde ilk kez bölgesel hastalıklara karşı antikor ihtiva eden, raf ömrü uzunluğu, kalitesinin önceden belirlenmiş olması ve uygulama kolaylığı gibi pek çok avantaj sağlayan kolostrum ikame tozunun üretilerek, üreticilere dağıtımı, her ilçede ve mümkün olduğunca köylerde yapılacak yoğun eğitimlerle ağız sütünün önemi ve güncel buzağı yetiştirme standartları konusunda kalıcı farkındalık oluşturulması ve kolostrum ikame tozunun gerekli olduğu durumlarda rutin üreticilik uygulamaları kapsamına alınması ile buzağı kayıplarının %5-7 düzeyinde düşürülmesi, böylece bölge hayvancılığının karlılık oranının önemli ölçüde arttırılarak tahmini yıllık 100.000.000 TL ekonomik kazanç oluşturulması hedeflenmektedir. Projenin 2019 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
 
2018 yılında uygulanan bir başka Güdümlü Projemiz ise “Tokat Tarihi Meydan Çarşısı’nın Turizm Cazibe Alanına Dönüştürülmesi Projesidir.” Bu proje ile Tokat Meydan Bölgesinde alanın tarihi kimliğindeki niteliğine bağlı olarak; mekânsal düzenlemelerin yapılarak, ekonomik ve sosyal olarak kentle yeniden bütünleşmesini sağlayacak bir cazibe merkezi oluşturmak amaçlanmaktadır. Ajans katkısı 7 milyon TL olan projenin toplam bütçesi 10 milyon TL’dir. Bu projenin de 2019 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
 
2018 yılı, Bölgemizde bulunan 4 ilimiz için 2018-2023 Dönemi  Sektörel Eylem Planları çalışmasının tamamlanması açıcından da önemli bir yıl olmuştur. Bölge illerimizin Valilik, Büyükşehir Belediyesi veya Belediye, Üniversite, Ticaret ve Sanayi Odası ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında bir imzalanan protokoller doğrultusunda, katılımcı bir anlayışla, her sektörün ilgili kamu kurumu, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı çalıştay, yüz yüze görüşmelerde alınan bilgiler ışığında ilgili üniversite akademisyenleri tarafından hazırlanmıştır.
2019-2023 yıllarını kapsamak üzere başlatılan On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında il Valiliklerimizin desteği ve yönlendirmesi, Kalkınma Ajansımızın koordinasyonu ile Bölgemizde yerel paydaşların görüş ve önerilerinin alınması amacıyla çalışma grubu toplantıları düzenlenmiştir. Toplantılar 12 - 15 Şubat 2018 tarihleri arasında Amasya’da 78, Çorum’da 77, Tokat’ta 175, Samsun’da ise 125 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiş ve elde edilen görüşler bir rapor ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na iletilmiştir.
 
Bilindiği üzere “Ajansımızda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi alfabetik sıraya göre ve birer yıl olmak üzere bölgemizdeki 4 ilimizin Sayın Valileri tarafından yerine getirilmektedir. Bugün burada 2018 yılı boyunca Tokat Valiliği olarak yürüttüğümüz bu görevi 2019 yılı boyunca yürütmek üzere bu toplantıdan sonra çok Saygıdeğer Amasya Valimiz Dr. Osman Varol’a devredeceğiz. Bu süre zarfında Çorum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi Beyefendi de Başkanvekilliği görevini üstlenecektir. Bu noktada, başta Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Kalkınma Kurulunda görev yapan kurum ve kuruluş temsilcileri ile Ajans personeli olmak üzere Kalkınma Ajansımız tarafından kuruluşundan bugüne kadar başarıyla yürütülen tüm çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Ajansımızın çalışma ve hizmetlerinin aynı hızla ve daha büyük başarılarla devam edeceğine inanıyorum.
 
Son olarak, bu toplantı vesilesiyle Yönetim Kurulu toplantımıza katılan Sayın Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi Başkanlarımıza, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımıza katılım ve desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ayrıca, ev sahipliğinden dolayı Sayın Çorum Valimize ve Belediye Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyor ve Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantımızın bölgemiz için hayırlı olmasını ve başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyoruz.” dedi.
 
Konuşmalarının ardından Ocak ayı yönetim kurulu toplantısı gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesi ile devam etti.
Tokat Haber 60
YORUM YAZ

BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Tokat Haber 60 hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer GÜNDEM Haberleri

Tümü

RÖPORTAJ

Afyonkarahisar'da yepyeni bir Sinanpaşa yükseliyor
Afyonkarahisar'da yepyeni bir Sinanpaşa yükseliyor
0 Mart 2014 tarihinde yapılan Yerel Seçimde Ak Parti'den Afyonkarahisar Sinanpaşa Belediye Başkanı seçilen Murat Karakoyun, Afyonkarahisar'ın yükselen yüzü Sinanpaşa'yı Relax Medya Yönetim kurulu başkanı Bülent Kumaş'a anlattı

FOTO GALERİ

E-BÜLTEN ABONELİK

Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uymayı Kabul Eder. Özel ilan ve reklamlardan doğabilecek sorumluluk ilan sahibine aittir. Gazetede neşredilen yazılardaki fikir sorumluluğu yazarına ait olup yayınlanan veya yayınlanmayan yazılar geri verilmez.

Adres : Gülbahar Hatun Mah.Meydan Sokak No.10 TOKAT
Tel :0 (356) 212 48 84
Faks : 0 (356) 212 48 84
Bu site 0.078 saniyede yüklenmiştir. [Hata Bildir]